SEKRETARIS CAMAT

SEKRETARIS CAMAT

p.sekNAMA : NASUKI, SH, M.Si.
NIP / NIP LAMA : NIP. 196305071988031011
TEMPAT TANGGAL LAHIR : Malang, 07-05-1963
AGAMA : Islam
PANGKAT (GOLONGAN RUANG) : Pembina (IV/a)
TMT : 01-10-2014
MASA KERJA : 21 Tahun, 7 Bulan
JABATAN : Sekretaris Kecamatan Gedangan
TMT JABATAN : 07-08-2017
ESELON : III.b – Jabatan Administrator